Xiangrong Yin

Xiangrong Yin HeadshotUniversity of Georgia
Professor of Statistics
Department of Statistics
220 Statistics Building
Athens, GA 30602-1952, USA

Phone: 706-542-3312
Fax: 706-542-3391
Email: xryin@stat.uga.edu